Náš tým

Václavková Jana

Starostka

a náčelnice:

Telefon: +420 602 446 152

E-mail: sokol.vaclavkova@seznam.cz

Šádek, Ivo

Jednatel:

Telefon: +420 603 858 179

 

Teturová Eva

Hospodář:

telefon: +420 724 973 731,  e-mail: eteturova@seznam.cz

Secká Jiřina

Člen kontrolní komise

telefon: +420 605 257 454

Všestrannost - sportovní cvičení

Turistika, relaxační a protahovací cvičení:

Jana Václavková, tel. 602 446 152

Volejbal:

Radek Mokrý: 731 600 424, Petr Václavek: 602 744 228,

Nácvik sletové skladby:

Jana Václavková, tel. 602 446 152

Country tance a cvičení pro ženy:

Věra Chiabodová, tel: 607 107 917