Všestrannost - sportovní cvičení

Turistika, relaxační a protahovací cvičení:

Jana Václavková, tel. 602 446 152

Volejbal:

Radek Mokrý: 731 600 424, Petr Václavek: 602 744 228,

Nácvik sletové skladby:

Jana Václavková, tel. 602 446 152

Country tance a cvičení pro ženy:

Věra Chiabodová, tel: 607 107 917