Pozvánka na Volební valnou hromadu

06.01.2013 16:31

Vážené sestry a bratři,

přijměte prosím pozvánku na letošní Volební valnou hromadu, která se bude konat ve středu 13. března 2013 ve 20.00 hod v naší klubovně. Program budu vyvěšen a přidán 14 dnů před konáním VH.

 

starostka

Jana Václavková