Novodobá historie

20.11.2010 21:07

   Na ustavující členské schůzi 29.6.1990 byl Sokol  opět obnoven. Starostou byl zvolen Fr. Lacina, po jeho úmrtí p.Horáček a od roku 1994 Jarmila Švástová.  Bohužel jednota vzhledem k věku svých členů vyvíjela jen velmi malou činnost. Nepodařilo se získat mladé členy a původní členská základna skládající se pouze z 30 členů, kteří byli v Sokole ještě před jeho posledním rozpuštěním, začala postupně vymírat.

Změna nastala až v roce 2009, kdy k 9 nečinným členům se přidalo 12 nových, které pro tu činnost získala současná starostka Jana Václavková, která také pochází ze sokolské rodiny.  Od té doby se Sokol snaží rozvíjet činnost sportovní i společenskou sice ve smyslu původních ideí zakladatelů jednoty Sokola, ale v novém duchu moderní doby. Cílem je zapojit do kulturního, společenského a sportovního života celé rodiny. V současné době je to všestrannost zaměřená na cykloturistiku a pěší turistiku. Jezdíme s našimi členy na kolech po okolí, pořádáme táboráky, slavíme společně narozeniny, účastníme se soutěží ve vaření guláše, kde se vždy velmi dobře pobavíme a prezentujeme naši jednotu jako rodinný celek. Stále hledáme a doplňujeme sportovní činnosti, které v našem městě chybí nebo nejsou dostupné pro širokou veřejnost. V roce 2010 se k Sokolu připojili  trochu netradiční sportovci pro Velké Pavlovice a to boxeři. V letošním roce byla nabídka rozšířená o volejbal a své děti nebo i dospělé můžeme naučit umu vodáctví. V současné době má naše jednota 42 aktivních členů.

Snažíme se co nejlépe spolupracovat s městem, ale i dalšími místními spolky při organizování různých akcí jako např. otvírání či uzavírání cykloturistické sezony s názvem „Jarní či Podzimní šlapka“, zúčastnili jsme i s ostatními spolky úklidu extravilánu města Velké Pavlovice a pomůžeme či se zúčastníme akcí vždy, když jsme o to požádáni. Také jsme navázali na minulost a připravili jsme pro Sokoly a jeho příznivce „Župní sokolský ples“. Zorganizovali jsme první turistickou  akci s názvem „Jarní přechod Pálavy se Sokoly“ pro milovníky turistiky /všech věkových kategorií/, přírody a dobré nálady. Dále jsme letos uspořádali vodácký víkend pro příznivce tohoto sportu. Těmito aktivitami se snažíme spolupracovat se širokou veřejností a snažíme se zaujmout i mladou generaci, ale především podporujeme akce pro celou rodinu.  To že chceme zaujmout i dospívající mládež dokazujeme tím, že jsme nabídli městu spolupráci při zajišťování provozu nového místního skateparku, kde má dorost možnost se vybít v adrenalinových sportech jako je jízda na skateboardu, in-line bruslích, BMX či MTB kolech nebo freestyle koloběžkách. 

Od města jsme v loňském roce získali klubovnu, ve které se dle času a možností schází naši členové. Máme zde uložen náš prapor, který jsme zpět získali v letošním roce a ze kterého máme obrovskou radost, dále jsou tam vystavené naše vítězné trofeje ze soutěží ve vaření guláše a je tam umístněna část naší prezentace historie. V současné době připravujeme vlastní webové stránky, kde se o naší činnosti či historii dozvíte více. Tyto stránky budou prezentovány také na internetových stránkách města.

 

                                                           Starostka a náčelnice T.J.Sokol Velké Pavlovice

                                                                       Ing. Jana Václavková