X. ročník Jarního přechodu Pálavy se sokolem V.P

23.02.2020 12:28

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá pro všechny milovníky pohybu na čerstvém vzduchu

 

X. ročník
Jarního přechodu Pálavy se Sokolem Velké Pavlovice

 

Sobota 18. dubna 2020 v 9. hod odjezd, návrat cca v 17.00 hod.
Sraz na
autobusovém nádraží ve V. Pavlovicích.

Trasa výšlapu Pálava – Klentnice – Mikulov.

 

Turistická vycházka po stezkách pro zdatné či méně zdatné a rodiče s dětmi se zastávkou v Klentnici a v Mikulově.

Z Mikulova odjezd idividuální (prostředky hromadné dopravy), z Klentnice odjezd organizovaný, předem objednaným autobusem cca 15,30 – 16,00 hod, bude domluveno v autobuse. V Klentici před odjezdem mají děti možnost využít dětské hřiště u Kafé Fara.

Nezapomeňte si zabalit do batůžku vydatnou svačinu, dostatek pití, pláštěnku, drobný peníz, na nohy nazout kvalitní obuv a hlavně se vybavte větším než malým množstvím dobré nálady!

Pro všechny účastníky jarního turistického výšlapu hřebenovkou přes vrchol Pálavy je cestou připraven příjemný program.

Jdeme za každého počasí…..

 

Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet do lůna nádherné
jihomoravské přírody, výšlap je vhodný pro všechny věkové kategorie.

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!